Het Koetshuis van Het Markiezenhof

Restauratie, herbestemming en herinrichting van het bouwdeel Koetshuis