Berichten

Weer met vlag en wimpel geslaagd voor onze certificering als restauratiearchitect

ERM KWALITEITSLOGOVandaag hebben we 2 jaarlijkse audit weer gehad voor onze GEAR certificering. We zijn weer met vlag en wimpel geslaagd! De auditors waren onder erg indruk van het geleverde werk. Al is dat ook niet heel verrassend met centraal in de audit de restauratie van de Gevangenpoort! Puntje van aandacht, we zijn wat bescheiden in het naar buiten treden en het zou mooi zijn wat (beeld)materiaal tijdens uitvoering te delen. Gaan we aan werken!

Weyts Architecten is toegetreden tot de selecte club gecertificeerde restauratiearchitecten.

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. Met het behalen van het certificaat van de Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) is onze passie voor behoud en herstel van monumenten ook nationaal erkend!

Met het behalen van het certificaat treden we toe tot de VAWR en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (StichtingERM).

Zie voor meer informatie over de erkenning de website van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR).