Toekenning Subsidieaanvragen voor de Oude toren, vm. Raadhuis Tongelre en de Genneper en Collse watermolen.

In maart zijn de subsidieaanvragen voor de instandhouding van de Oude Toren, de Genneper en de Collse watermolen en het voormalige raadhuis Tongelre in Eindhoven ingediend. Voor alle 4 de aanvragen hebben we een positieve beschikking ontvangen.

Hiervoor zijn de objecten secuur in situ opgenomen, met uitwerking van de schadepatronen en voorziene werken op tekening en technische omschrijving en begroot conform de leidraad Subsidie Instandhouding Monumenten, SIM, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE.

Meer info over de subsidie kunt u op de site van de RCE vinden: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

De vergunning voor de eerste fase van de herbestemming van Het Gouvernement is verleend!

Het is een spannende race tegen de klok geweest maar eind augustus is de vergunning voor de herbestemming van Het Gouvernement verleend. Het betreft nog slechts de bestemmingsplanwijziging, de uitwerking van het plan volgt hierna nog. De eerste stap voor een mooie nieuwe, passende, invulling voor dit markante gebouw is nu gezet.

Vergunningen voor Hoogstraat 9 en 11

De vergunning voor het weer splitsen van de samengevoegde panden Hoogstraat 9 en 11 is verleend. Voor 2 opdrachtgevers hebben we de vergunningsprocedure aangevraagd. Bijzonder in de zin dat er enerzijds de nodige raakpunten zijn maar ieder ook zijn eigen wensen heeft. Zodra de verkoop gepasseerd is kan er gestart worden met het verder ontmantelen van de panden, dat wil zeggen: allerhande verlaagde en systeemplafonds verwijderen, ontvlechten van de elektrische en water en verwarmingsinstallatie en andere mutaties uit de jaren ’60.

Na enige jaren leegstand en beperkt onderhoud krijgen deze fraaie panden weer een mooie invulling!

Vergunning Varkensmarkt 11, Middelburg, verleend

Enkele bijzondere vondsten tijdens de ontmanteling van het voormalige Chinese restaurant Nan King aan de Varkensmarkt te Middelburg leverden een interessante puzzel op voor de nieuwe invulling van dit pand. In de kern was het voorhuis in redelijke staat, met de nodige herstellingen van oorlogsschade en een verbouw uit de jaren ’80. Bij het afpellen kwam op meerdere balken sjabloneerwerk tevoorschijn en zelfs een – waarschijnlijk herplaatste – moerbalk. Op zolder kwamen ook twee gave spanten tevoorschijn uit aftimmeringen.

Er was evenwel een lastige puzzel ten aanzien van het stijgpunt, er waren in de balklaag geen sparingen van oorspronkelijke stijgpunten aanwezig en de balken lagen nogal dicht opeen waardoor een nieuwe trap voor de nodige hoofdbrekens zorgde. Na een constructief proces met het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit is een goede oplossing gevonden waarbij we een goede balans tussen goede toegankelijkheid en monumentale aspecten hebben kunnen vinden.

Splitsing en restauratie Hoogstraat 9 – Welstand akkoord

Na enige aanloop- en voorbereidingstijd is de splitsing van de samengevoegde rijksmonumenten Hoogstraat 9 en 11 naar de oorspronkelijke situatie akkoord. De panden zijn bij de samenvoeging in 1964 intensief verbouwd waardoor in het interieur helaas weinig bijzondere elementen meer resteren behoudens de kapconstructie en enkelvoudige balklaag.

Na de splitsing worden dit weer 2 zelfstandige woningen waarbij we voor nr. 9 de bouwvoorbereiding in gang kunnen zetten nu.

De grote onderhoudswerken aan Het Markiezenhof zijn afgerond

Gedurende ruim 2 jaar zijn gefaseerd grote onderhoudswerken aan het museumdeel van Het Markiezenhof uitgevoerd. De planning was op tijden enorm krap met opbouw en demontage van de steigers zodat grote evenementen doorgang konden vinden. Zo is de vleugel van de Raad en Rekenkamer aangepakt tussen Proefmei en de voorstelling van De Vierschaar in. Daarnaast is steeds rekening gehouden met activiteiten zoals bruiloften waarbij steeds getracht is de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De steigers zijn onder andere steeds zo voorzien dat er op de Grote Binnenplaats altijd gelegenheid was om foto’s te maken zonder steiger op de achtergrond. De vleugels rondom de Grote Binnenplaats zijn in 2018 in 3 delen uitgevoerd, in het voorjaar van 2019 zijn de bouwdelen rondom de Kleine Binnenplaats aangepakt waarbij ook de bestrating opnieuw gelegd is en de buitenverlichting aangepakt is. De Franse tuingevel is als laatste na de bouwvak van 2019 aangepakt waarmee de onderhoudscyclus weer ver compleet is.

Al die tijd is het museum toegankelijk gebleven. Behoudens enkele weken rondom de op- en afbouw van de M5 tentoonstelling is dat ook zo geweest.

Het hoogste punt van Newtonstraat 10 is bereikt

De vlag in top voor het bereiken van het hoogste punt van de nieuw te bouwen woning Newtonstraat 10.

fase 2 onderhoud Markiezenhof afgerond

Nadat het linkerdeel van de voorgevel, de ingang en de toren in het voorjaar onderhanden zijn genomen is nu de tweede fase van het groot onderhoud aan het Markiezenhof voltooid.

Daarbij is aan het exterieur van de kapel en de grote galerij het noodzakelijke herstelwerk verricht. Zo is het dak van de voormalige raad- en rekenkamer opnieuw gedekt. Waar nodig is voegwerk vernieuwd, en is het schilderwerk uitgevoerd.

Opgeleverd! Nieuwbouwwoning aan het Daalakkerbos in Bavel

De werkzaamheden aan Daalakkerbos zijn net voor de bouwvak grotendeels afgerond. Intern zijn er nog enkele kleine afwerkpuntjes, maar de bewoners hebben inmiddels hun intrek kunnen nemen en genieten al weer zo’n 4 maanden met veel plezier van hun nieuwe huis.

Binnenkort worden er foto’s gemaakt en zal het project uitgebreid op onze website toegelicht worden.

Gouden kroon op Mariabeeld op de Grote Markt in ’s Hertogenbosch

Het heeft even geduurd om het benodigde geld te verzamelen maar nu heeft Maria haar gouden kroon.

Edelsmid Hans van Gerwen uit Rosmalen heeft een moderne interpretatie gemaakt van de gouden kroon van Margaretha van York, de vrouw van Karel de Stoute.

Hiermee is het Onze-Lieve-Vrouwehuisje naast de gereconstrueerde Stadsput op de Grote Markt compleet. http://www.erfgoedshertogenbosch.nl/actueel/een-kroon-voor-onze-lieve-vrouw

Weyts Architecten Stadsput

 

De afbouwfase van de vrijstaande woning Daalakkerbos 5 in Bavel is begonnen

Er komt nu echt zicht op de woning. De kap is gedekt. Nu nog de goten en het pleisterwerk afwerken en daarna kunnen de steigers gaan zakken.

Weyts Architecten Daalakkerbos 5

zicht vanuit het oosten

Hoogste punt bereikt van de woning in Bavel

Onder een stralende hemel kan de vlag wWeyts Architecten Daalakkerbosorden gehesen nu het hoogste punt is bereikt van de nieuwbouwwoning Daalakkerbos 5 te Bavel.

Het Koetshuis is nu het nieuwe onderkomen van het West-Brabants Archief

Bezoekers kunnen nu terecht in de ruime studiezaal. De medewerkers hebben hun onderdak in het ruime kantoor op de eerste verdieping.

Koetshuis wordt het nieuwe onderkomen voor het West-Brabants Archief

De ontmanteling van het koetshuis is voltooid. Nu kunnen we volop aan de gang met de opbouw van de nieuwe leeszaal en kantoorruimten van het West-Brabants Archief.

Op de rechter foto zijn de sparingen voor de nieuwe taatsdeuren zichtbaar.

Weyts Architecten - Koetshuis

De sparingen voor de taatsdeuren zijn al gemaakt

Weyts Architecten - Koetshuis

Zolderbalklaag Koetshuis

Weer met vlag en wimpel geslaagd voor onze certificering als restauratiearchitect

ERM KWALITEITSLOGOVandaag hebben we 2 jaarlijkse audit weer gehad voor onze GEAR certificering. We zijn weer met vlag en wimpel geslaagd! De auditors waren onder erg indruk van het geleverde werk. Al is dat ook niet heel verrassend met centraal in de audit de restauratie van de Gevangenpoort! Puntje van aandacht, we zijn wat bescheiden in het naar buiten treden en het zou mooi zijn wat (beeld)materiaal tijdens uitvoering te delen. Gaan we aan werken!

Voorbereiding voor de restauratie en verbouwing van het Koetshuis gereed

De vergunning is rond, de tekening, bestek en installatieconcept is aanbestedingsgereed. Nu moeten we nog geduld hebben tot de gemeenteraad het budget (hopelijk) eind april gaat goedkeuren, dan kunnen we voort met de restauratie / verbeteringswerken van het Koetshuis van Het Markiezenhof.
Er wordt een lift voorzien om het gebouw voor minder validen toegankelijk te maken. Daarnaast wordt vooral een duurzaamheidsslag gemaakt. Het gebouw wordt gecompartimenteerd zodat niet het gehele gebouw nodeloos verwarmd wordt, maar alleen de ruimten waar men verblijft. Er worden energiezuinige ingrepen gedaan, waaronder laag temperatuur verwarming, led verlichting en co2 gestuurde ventilatie, waarmee de energielasten flink beperkt gaan worden.
En natuurlijk krijgt het Koetshuis met de Regionale Archiefdienst vooral een hele mooie bestemming!

We moeten nog even geduld hebben tot de raad het budget (hopelijk) gaat goedkeuren, maar dan kunnen we voort met de…

Geplaatst door Weyts Architecten op vrijdag 25 maart 2016

Onderhoudswerken Bibliotheek Markiezenhof gestart

De onderhoudswerken aan de Bibliotheek, onderdeel van Het Markiezenhof, zijn gestart. De nok van het voormalige stalgebouw wordt weer goed vastgezet, het natuursteen- en metselwerk wordt plaatselijk terughoudend gereinigd, het straatwerk in de Beeldentuin, het buitenschilderwerk wordt gedaan en er worden doorvalbeveiligingen aangebracht.

De Stadsput en het Onze-Lieve-Vrouwe-huisje zullen donderdag onthuld worden.

De Stadsput is vrijwel gereed. Op donderdag 17 december is om 13.00 uur het officiële moment aangebroken. Stichting 1522 zal het Onze-Lieve-Vrouwe-beeldje onthullen en Brabant Water zal het watertappunt in de put in gebruik stellen.

Stadsput ‘s-Hertogenbosch onder dak

Het dak van het puthuis staat erop. De leidekker is de leien aan het bevestigen.

 

IMG_1480  Stadsput 20151028 b

atadsput 20151104  Stadsput 20151028 a

Voortgang Stadsput ‘s-Hertogenbosch

De bouw van de stadsput vordert gestaag. De hardstenen onderkant van de put en de zuil van het Onze Lieve Vrouwehuisje staan al op de Markt. Door steenhouwer en aannemer wordt vakwerk geleverd.

Weyts Architecten OLVhuisje-den-Bosch

De bouw van de Stadsput en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje in ’s Hertogenbosch is gestart

Na de sloop van de vorige, wat fantasierijke putopbouw is de middeleeuwse Stadput afgedekt met een glasplaat, waardoor de bezoekers er in zouden kunnen kijken. Door vandalisme is deze plaat al vrij snel kapot gegaan. Hangende een besluit tot vernieuwing of het kiezen van een andere oplossing is de put met een omtimmering afgedekt (foto 1).

Weyts Archtecten - Stadsput 's Hertogenbosch

De Gemeenteraad besloot tot een zo exact mogelijke reconstructie van de Stadsput, zoals die in 1522 bestond. Daar mochten wij na selectie een plan voor maken. Nu is het werk op de bouwplaats tot uitvoering gekomen (foto 2).

IMG_0219

Aannemer is Nico de Bont. De laatste foto geeft een inzicht is de zojuist geopende put. Aan de onderzijde is het middeleeuwse natuursteenwerk zichtbaar; aan de bovenzijde een restant van een koepelgewelf, dat gemaakt is toen op de put een pomp geplaatst werd.

IMG-20150908-WA0006

En dit moet het gaan worden.

aquarel put

De Gevangenpoort heropend!

De weken in aanloop naar de opening met de Open Monunentendagen is er nog met man en macht doorgewerkt om alles af te maken. Met succes!

Vrijdag 11 september is de Gevangenpoort 2.0 geopend.

De openingshandeling is verricht door wethouders Patrick van der Velden, Yvonne Kammeijer en Ad Coppens. Met dank aan de dames van Stichting Hik voor hetmaken van het doek.

Foto’s van de gerestaureerde poort volgen spoedig!

Wat een verschil een lichte ‘schoonmaakbeurt’ kan maken!

Een van de interessantste kansen in het (EMVI) aanbestedingsdossier van de Koninklijke Woudenberg was wel de sponsreiniging van de torens. Een techniek waarmee de vervuiling van de Gobertanger steen terughoudend gereinigd kan worden. En het belangrijkste is natuurlijk wel dat het geen schade doet aan de steen!

Nu de toren van steigerwerken ontdaan is is mooi te zien wat een verschil dit gemaakt heeft. Er is terughoudend gereinigd om het natuurlijk patina van de Gobertanger steen niet aan te tasten. Het resultaat mag er evenwel zijn. De onoplettende voorbijganger zal het waarschijnlijk niet eens opvallen, maar als je de foto’s ervoor ziet…

Detail van de Gevangenpoort voor de sponsreiniging.

Detail van de Gevangenpoort voor de sponsreiniging.

De Gevangenpoort na de sponsreiniging.

De Gevangenpoort na de sponsreiniging.

 

Vooruitgang voor de bouw van de Stadsput in ‘s-Hertogenbosch!

Na een besluit van de Bossche Raad voor de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet zullen de Stadsput en Onze-Lieve-Vrouwehuisje nu dan echt gebouwd gaan worden. De opdracht is verstrekt en voorbereidingen zijn in volle gang om na de zomervakantie de werken aan te vangen op de Markt!

Heel symbolisch heeft de raad met 15 tegen en 22 voor gestemd om de Stadsput uit 1522 te herbouwen.

Impressie van de Stadsput in 's Hertogenbosch

Impressie van de Stadsput in ’s Hertogenbosch

 

Markiezenhof – La Pucelle

Aan Het Markiezenhof in Bergen op Zoom wordt groot onderhoud uitgevoerd. Het behoud van dit unieke monument is daarmee gewaarborgd. Restaurant La Pucelle in de vroegere bakkerij van het Markiezenhof is als eerste onderhanden genomen en nu gereed.

 

Hoogstraat 15

Weer een stukje van de restauratie van Hoogstraat 15 gereed. Het hekwerk is geplaatst en volledig operationeel. Het project nadert zijn voltooiing.

Weyts Architecten - Hoogstraat 15

Start restauratie Gevangenpoort

Met het vrijgeven van de steiger kan vandaag echt gestart worden met de restauratie van de Gevangenpoort.

De werkzaamheden omvatten zowel achterstallige onderhoudswerken alsook het updaten van de installaties en verlichting

Proefstuk Sponsreiniging Gevangenpoort

Plaatselijk zal het Gobertanger paramentwerk (terughoudend) gereinigd worden. Vandaag zijn proefstukken van deze zogenaamde sponsreiniging techniek gemaakt. Onder zeer lage druk worden kleine sponsjes op de gevel afgevuurd, deze sponsjes nemen de verontreiniging op en vallen op de grond om gerecycled te worden. Het mooie is dat met deze techniek de mate van reiniging goed gestuurd kan worden en er geen schade aan de stenen wordt aangericht. 

Enkele plaatjes van  de mate van reiniging.

De renovatie van Kleine Kade 41 vordert gestaag

De nieuwe betonvloer van de begane grond is gestort, hoog tijd om met de nieuwe voorgevel aan de slag te gaan. De oude gevel is gesloopt, nu wordt gestart met de steigerwerken en het opmetselen van de nieuwe gevel.

Start verbouw badkamer Oudemolen

De verbouwing van de badkamer van familie Woudenberg is gestart. Na zo’n 30 jaar trouwe dienst was de badkamer toe aan een opfrisbeurt. Bij het doorspreken van de plannen bleek de ruimte boven het plafond niet gebruikt te worden. Met het uitnemen van het plafond kon de badkamer bijna dubbelhoog gemaakt worden.

De nieuwe badkamer wordt van alle gemakken voorzien met een ruime sauna, een stoomcabine in de douche en comfortabel vrijstaand ligbad.

In het ontwerp is een zorgvuldige balans gemaakt tussen hedendaags comfort en materiaal waarbij de sfeer van de monumentale voormalige boerderij intact bleef.

Zo komen de spanten prominent in het zicht in de badkamer en sauna. De vloer wordt uit eiken delen gemaakt en komen ook tegelplinten van friese witjes uit de andere ruimten van het huis terug.

Alle aspecten van de verbouwing zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, zoals het mat witte Jee-O sanitair, uitgelicht met grondspots, het tegelwerk, de geborsteld rvs kranen, de sauna alsook de verlichtingsarmaturen.

Nieuwe website Weyts Architecten

De ontwikkeling van nieuwe technieken voor websites staan nooit stil en het was dan ook hoog tijd om onze website naar een hoger plan te brengen. We hebben daarvoor een nieuwe website laten ontwikkelen. Projecten kunnen nu uitgebreider worden toegelicht. We zijn nog volop bezig met het aanvullen en completeren van de website.

In het Stadhuis kan weer in stijl getrouwd worden in de Witte Zaal

Direct nadat de Sint zijn tijdelijke onderkomen in het Stadhuis verlaten had is gestart met de restauratiewerken aan de Witte Zaal. Door de jaren heen was deze ruimte vol komen te staan met allerhande meubels, foto’s, schilderijen en dergelijke. Het houtwerk van de Neo-Renaissance stoelen was erg kaal en ook de grote u vormige tafel had beter tijden gekend. De kleuren van de vloerbedekking en de wanden waren daarnaast erg flets geraakt door de jaren en ook het lichtniveau was niet meer van deze tijd.

Genoeg redenen om de zaal waar je een van de mooiste dagen van je leven in meemaakt grondig aan te pakken.

In slechts 4 weken tijd zijn de wanden opnieuw gepleisterd, nieuwe wand verlichting aangebracht, de schouw beter uitgelicht en alles in een nieuwe warme toonzetting geschilderd. het meubilair is gerestaureerd en opnieuw bekleed in een passende kleur met de vloerbedekking.

Op zondag 28 december is de nieuwe Witte Zaal dan ook opengesteld voor het publiek om de restauratie te bewonderen.

Een verrassende ontdekking van een laat gotische gevel

Bij een grote onderhoudsbeurt is een vroeg 16de eeuwse gevel van het huis De Grote Sevensterre verrassend gaaf onder het pleisterwerk tevoorschijn gekomen. De gevel is versierd met natuurstenen hoekblokken en bogen boven de ramen. De rest van de gevel wordt nu voorzichtig ontpleisterd en het metselwerk zal waar nodig worden hersteld.

De renovatie van Kleine Kade 41 in Goes is gestart

Na een wat langere aanloop dan gepland zijn we gestart met de renovatie van het pand Kleine Kade 41 te Goes. Het pand kampt met forse verzakkingen in de voor- en zijgevel en een deels ontzette achtergevel door zakkingen in de naastgelegen drooggelegde waterweg. De restaratie van het casco zal eind maart gereed zijn waarna het interieur aangepakt zal worden.

Start onderhoudswerken La Pucelle, fase 1 van Het Markiezenhof

Als eerste deelproject van het groot onderhoud aan Het Markiezenhof is gestart met de voormalige bakkerij, restaurant La Pucelle. De werkzaamheden omvatten het vervangen van het leiwerk aan de zijde van de Franse Tuin, voeg- en houtwerkherstel, schilderwerk en het actualiseren van de installaties.

De restauratie van de gevel van het Stadhuis is afgerond

De planning van de restauratie van de voorgevel van het Stadhuis was strak opgezet zodat zo min mogelijk evenementen en bruiloften overlast zouden hebben van de steiger voor het stadhuis. De komende maanden wordt nog doorgewerkt aan de Heerenkamer en het voormalig archiefgebouw. Bij de restauratie van de voorgevel zijn een aantal details zichtbaarder gemaakt waaronder de 2 onderstaande gevelstenen. Voor de correcte heraldische kleuren is mede beroep gedaan op de kennis van Jan Peeters (MHC).

In de media is onder andere in BN De Stem een artikel hierover verschenen.

Gevelsteen Hertogdom Brabant

Gevelsteen Hertogdom Brabant

Gevelsteen Stadswapen Bergen op Zoom

Gevelsteen Stadswapen Bergen op Zoom

 

 

Weyts Architecten is toegetreden tot de selecte club gecertificeerde restauratiearchitecten.

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. Met het behalen van het certificaat van de Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) is onze passie voor behoud en herstel van monumenten ook nationaal erkend!

Met het behalen van het certificaat treden we toe tot de VAWR en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (StichtingERM).

Zie voor meer informatie over de erkenning de website van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR).

 

De St. Antoniusmolen kan weer gaan draaien

De restauratie van de St. Antoniusmolen aan de Halsterseweg in Halsteren is vrijwel gereed. De schilder legt nu de laatste hand aan de molen. Nog even en de steigers kunnen weg. Binnenkort kan hij weer in volle glorie gaan draaien. Meer informatie over de molen is te vinden in de molendatabase.

Op Omroep Brabant is er een interview met de vrienden van de Antoniusmolen over de restauratie.