Artikelen door Laurijs Weyts

Auvergnestraat 18

Binnenkort te koop Een van de eerste huizen gebouwd na het slechten van de vesting rondom de stad. Het huis is samen met nr. 16 en 20 gebouw in 1886 als een 3-tal officierswoningen. De woning is in de periode van 2012 tot 2020 grondig gerenoveerd waarbij aan het zicht onttrokken historisch interessante elementen weer […]

Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten

Samen met de koepelorganisaties Vakgroep Restauratie en de Gespecialiseerde Aannemers Restauratie heeft de VAWR, de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie, een manifest opgesteld om te pleiten voor het verbeteren van de zorg voor monumenten: https://vawr.nl/manifest/ De zwaktes in de keten zijn in een aantal sessies, waar wij vanuit ons bureau ook aan deelgenomen […]

Toekenning Subsidieaanvragen voor de Oude toren, vm. Raadhuis Tongelre en de Genneper en Collse watermolen.

In maart zijn de subsidieaanvragen voor de instandhouding van de Oude Toren, de Genneper en de Collse watermolen en het voormalige raadhuis Tongelre in Eindhoven ingediend. Voor alle 4 de aanvragen hebben we een positieve beschikking ontvangen. Hiervoor zijn de objecten secuur in situ opgenomen, met uitwerking van de schadepatronen en voorziene werken op tekening […]

Vergunningen voor Hoogstraat 9 en 11

De vergunning voor het weer splitsen van de samengevoegde panden Hoogstraat 9 en 11 is verleend. Voor 2 opdrachtgevers hebben we de vergunningsprocedure aangevraagd. Bijzonder in de zin dat er enerzijds de nodige raakpunten zijn maar ieder ook zijn eigen wensen heeft. Zodra de verkoop gepasseerd is kan er gestart worden met het verder ontmantelen […]

Vergunning Varkensmarkt 11, Middelburg, verleend

Enkele bijzondere vondsten tijdens de ontmanteling van het voormalige Chinese restaurant Nan King aan de Varkensmarkt te Middelburg leverden een interessante puzzel op voor de nieuwe invulling van dit pand. In de kern was het voorhuis in redelijke staat, met de nodige herstellingen van oorlogsschade en een verbouw uit de jaren ’80. Bij het afpellen […]

Splitsing en restauratie Hoogstraat 9 – Welstand akkoord

Na enige aanloop- en voorbereidingstijd is de splitsing van de samengevoegde rijksmonumenten Hoogstraat 9 en 11 naar de oorspronkelijke situatie akkoord. De panden zijn bij de samenvoeging in 1964 intensief verbouwd waardoor in het interieur helaas weinig bijzondere elementen meer resteren behoudens de kapconstructie en enkelvoudige balklaag. Na de splitsing worden dit weer 2 zelfstandige […]

De grote onderhoudswerken aan Het Markiezenhof zijn afgerond

Gedurende ruim 2 jaar zijn gefaseerd grote onderhoudswerken aan het museumdeel van Het Markiezenhof uitgevoerd. De planning was op tijden enorm krap met opbouw en demontage van de steigers zodat grote evenementen doorgang konden vinden. Zo is de vleugel van de Raad en Rekenkamer aangepakt tussen Proefmei en de voorstelling van De Vierschaar in. Daarnaast […]

Opgeleverd! Nieuwbouwwoning aan het Daalakkerbos in Bavel

De werkzaamheden aan Daalakkerbos zijn net voor de bouwvak grotendeels afgerond. Intern zijn er nog enkele kleine afwerkpuntjes, maar de bewoners hebben inmiddels hun intrek kunnen nemen en genieten al weer zo’n 4 maanden met veel plezier van hun nieuwe huis. Binnenkort worden er foto’s gemaakt en zal het project uitgebreid op onze website toegelicht […]

Voorbereiding voor de restauratie en verbouwing van het Koetshuis gereed

De vergunning is rond, de tekening, bestek en installatieconcept is aanbestedingsgereed. Nu moeten we nog geduld hebben tot de gemeenteraad het budget (hopelijk) eind april gaat goedkeuren, dan kunnen we voort met de restauratie / verbeteringswerken van het Koetshuis van Het Markiezenhof. Er wordt een lift voorzien om het gebouw voor minder validen toegankelijk te maken. Daarnaast wordt vooral een […]

Onderhoudswerken Bibliotheek Markiezenhof gestart

De onderhoudswerken aan de Bibliotheek, onderdeel van Het Markiezenhof, zijn gestart. De nok van het voormalige stalgebouw wordt weer goed vastgezet, het natuursteen- en metselwerk wordt plaatselijk terughoudend gereinigd, het straatwerk in de Beeldentuin, het buitenschilderwerk wordt gedaan en er worden doorvalbeveiligingen aangebracht.

De Gevangenpoort heropend!

De weken in aanloop naar de opening met de Open Monunentendagen is er nog met man en macht doorgewerkt om alles af te maken. Met succes! Vrijdag 11 september is de Gevangenpoort 2.0 geopend. De openingshandeling is verricht door wethouders Patrick van der Velden, Yvonne Kammeijer en Ad Coppens. Met dank aan de dames van […]

Wat een verschil een lichte ‘schoonmaakbeurt’ kan maken!

Een van de interessantste kansen in het (EMVI) aanbestedingsdossier van de Koninklijke Woudenberg was wel de sponsreiniging van de torens. Een techniek waarmee de vervuiling van de Gobertanger steen terughoudend gereinigd kan worden. En het belangrijkste is natuurlijk wel dat het geen schade doet aan de steen! Nu de toren van steigerwerken ontdaan is is mooi te […]

Vooruitgang voor de bouw van de Stadsput in ‘s-Hertogenbosch!

Na een besluit van de Bossche Raad voor de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet zullen de Stadsput en Onze-Lieve-Vrouwehuisje nu dan echt gebouwd gaan worden. De opdracht is verstrekt en voorbereidingen zijn in volle gang om na de zomervakantie de werken aan te vangen op de Markt! Heel symbolisch heeft de raad met 15 tegen […]

Markiezenhof – La Pucelle

Aan Het Markiezenhof in Bergen op Zoom wordt groot onderhoud uitgevoerd. Het behoud van dit unieke monument is daarmee gewaarborgd. Restaurant La Pucelle in de vroegere bakkerij van het Markiezenhof is als eerste onderhanden genomen en nu gereed.  

Hoogstraat 15

Weer een stukje van de restauratie van Hoogstraat 15 gereed. Het hekwerk is geplaatst en volledig operationeel. Het project nadert zijn voltooiing.

Start restauratie Gevangenpoort

Met het vrijgeven van de steiger kan vandaag echt gestart worden met de restauratie van de Gevangenpoort. De werkzaamheden omvatten zowel achterstallige onderhoudswerken alsook het updaten van de installaties en verlichting

Proefstuk Sponsreiniging Gevangenpoort

Plaatselijk zal het Gobertanger paramentwerk (terughoudend) gereinigd worden. Vandaag zijn proefstukken van deze zogenaamde sponsreiniging techniek gemaakt. Onder zeer lage druk worden kleine sponsjes op de gevel afgevuurd, deze sponsjes nemen de verontreiniging op en vallen op de grond om gerecycled te worden. Het mooie is dat met deze techniek de mate van reiniging goed […]

Start verbouw badkamer Oudemolen

De verbouwing van de badkamer van familie Woudenberg is gestart. Na zo’n 30 jaar trouwe dienst was de badkamer toe aan een opfrisbeurt. Bij het doorspreken van de plannen bleek de ruimte boven het plafond niet gebruikt te worden. Met het uitnemen van het plafond kon de badkamer bijna dubbelhoog gemaakt worden. De nieuwe badkamer wordt […]

Nieuwe website Weyts Architecten

De ontwikkeling van nieuwe technieken voor websites staan nooit stil en het was dan ook hoog tijd om onze website naar een hoger plan te brengen. We hebben daarvoor een nieuwe website laten ontwikkelen. Projecten kunnen nu uitgebreider worden toegelicht. We zijn nog volop bezig met het aanvullen en completeren van de website.

In het Stadhuis kan weer in stijl getrouwd worden in de Witte Zaal

Direct nadat de Sint zijn tijdelijke onderkomen in het Stadhuis verlaten had is gestart met de restauratiewerken aan de Witte Zaal. Door de jaren heen was deze ruimte vol komen te staan met allerhande meubels, foto’s, schilderijen en dergelijke. Het houtwerk van de Neo-Renaissance stoelen was erg kaal en ook de grote u vormige tafel had beter tijden […]

Een verrassende ontdekking van een laat gotische gevel

Bij een grote onderhoudsbeurt is een vroeg 16de eeuwse gevel van het huis De Grote Sevensterre verrassend gaaf onder het pleisterwerk tevoorschijn gekomen. De gevel is versierd met natuurstenen hoekblokken en bogen boven de ramen. De rest van de gevel wordt nu voorzichtig ontpleisterd en het metselwerk zal waar nodig worden hersteld.

De renovatie van Kleine Kade 41 in Goes is gestart

Na een wat langere aanloop dan gepland zijn we gestart met de renovatie van het pand Kleine Kade 41 te Goes. Het pand kampt met forse verzakkingen in de voor- en zijgevel en een deels ontzette achtergevel door zakkingen in de naastgelegen drooggelegde waterweg. De restaratie van het casco zal eind maart gereed zijn waarna het interieur aangepakt zal […]

De restauratie van de gevel van het Stadhuis is afgerond

De planning van de restauratie van de voorgevel van het Stadhuis was strak opgezet zodat zo min mogelijk evenementen en bruiloften overlast zouden hebben van de steiger voor het stadhuis. De komende maanden wordt nog doorgewerkt aan de Heerenkamer en het voormalig archiefgebouw. Bij de restauratie van de voorgevel zijn een aantal details zichtbaarder gemaakt […]

Weyts Architecten is toegetreden tot de selecte club gecertificeerde restauratiearchitecten.

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. Met het behalen van het certificaat van de Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) is onze passie […]

De St. Antoniusmolen kan weer gaan draaien

De restauratie van de St. Antoniusmolen aan de Halsterseweg in Halsteren is vrijwel gereed. De schilder legt nu de laatste hand aan de molen. Nog even en de steigers kunnen weg. Binnenkort kan hij weer in volle glorie gaan draaien. Meer informatie over de molen is te vinden in de molendatabase. Op Omroep Brabant is […]