Berichten

Vergunningen voor Hoogstraat 9 en 11

De vergunning voor het weer splitsen van de samengevoegde panden Hoogstraat 9 en 11 is verleend. Voor 2 opdrachtgevers hebben we de vergunningsprocedure aangevraagd. Bijzonder in de zin dat er enerzijds de nodige raakpunten zijn maar ieder ook zijn eigen wensen heeft. Zodra de verkoop gepasseerd is kan er gestart worden met het verder ontmantelen van de panden, dat wil zeggen: allerhande verlaagde en systeemplafonds verwijderen, ontvlechten van de elektrische en water en verwarmingsinstallatie en andere mutaties uit de jaren ’60.

Na enige jaren leegstand en beperkt onderhoud krijgen deze fraaie panden weer een mooie invulling!