Berichten

Toekenning Subsidieaanvragen voor de Oude toren, vm. Raadhuis Tongelre en de Genneper en Collse watermolen.

In maart zijn de subsidieaanvragen voor de instandhouding van de Oude Toren, de Genneper en de Collse watermolen en het voormalige raadhuis Tongelre in Eindhoven ingediend. Voor alle 4 de aanvragen hebben we een positieve beschikking ontvangen.

Hiervoor zijn de objecten secuur in situ opgenomen, met uitwerking van de schadepatronen en voorziene werken op tekening en technische omschrijving en begroot conform de leidraad Subsidie Instandhouding Monumenten, SIM, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE.

Meer info over de subsidie kunt u op de site van de RCE vinden: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

De grote onderhoudswerken aan Het Markiezenhof zijn afgerond

Gedurende ruim 2 jaar zijn gefaseerd grote onderhoudswerken aan het museumdeel van Het Markiezenhof uitgevoerd. De planning was op tijden enorm krap met opbouw en demontage van de steigers zodat grote evenementen doorgang konden vinden. Zo is de vleugel van de Raad en Rekenkamer aangepakt tussen Proefmei en de voorstelling van De Vierschaar in. Daarnaast is steeds rekening gehouden met activiteiten zoals bruiloften waarbij steeds getracht is de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De steigers zijn onder andere steeds zo voorzien dat er op de Grote Binnenplaats altijd gelegenheid was om foto’s te maken zonder steiger op de achtergrond. De vleugels rondom de Grote Binnenplaats zijn in 2018 in 3 delen uitgevoerd, in het voorjaar van 2019 zijn de bouwdelen rondom de Kleine Binnenplaats aangepakt waarbij ook de bestrating opnieuw gelegd is en de buitenverlichting aangepakt is. De Franse tuingevel is als laatste na de bouwvak van 2019 aangepakt waarmee de onderhoudscyclus weer ver compleet is.

Al die tijd is het museum toegankelijk gebleven. Behoudens enkele weken rondom de op- en afbouw van de M5 tentoonstelling is dat ook zo geweest.