Vergunningen voor Hoogstraat 9 en 11

De vergunning voor het weer splitsen van de samengevoegde panden Hoogstraat 9 en 11 is verleend. Voor 2 opdrachtgevers hebben we de vergunningsprocedure aangevraagd. Bijzonder in de zin dat er enerzijds de nodige raakpunten zijn maar ieder ook zijn eigen wensen heeft. Zodra de verkoop gepasseerd is kan er gestart worden met het verder ontmantelen van de panden, dat wil zeggen: allerhande verlaagde en systeemplafonds verwijderen, ontvlechten van de elektrische en water en verwarmingsinstallatie en andere mutaties uit de jaren ’60.

Na enige jaren leegstand en beperkt onderhoud krijgen deze fraaie panden weer een mooie invulling!

Vergunning Varkensmarkt 11, Middelburg, verleend

Enkele bijzondere vondsten tijdens de ontmanteling van het voormalige Chinese restaurant Nan King aan de Varkensmarkt te Middelburg leverden een interessante puzzel op voor de nieuwe invulling van dit pand. In de kern was het voorhuis in redelijke staat, met de nodige herstellingen van oorlogsschade en een verbouw uit de jaren ’80. Bij het afpellen kwam op meerdere balken sjabloneerwerk tevoorschijn en zelfs een – waarschijnlijk herplaatste – moerbalk. Op zolder kwamen ook twee gave spanten tevoorschijn uit aftimmeringen.

Er was evenwel een lastige puzzel ten aanzien van het stijgpunt, er waren in de balklaag geen sparingen van oorspronkelijke stijgpunten aanwezig en de balken lagen nogal dicht opeen waardoor een nieuwe trap voor de nodige hoofdbrekens zorgde. Na een constructief proces met het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit is een goede oplossing gevonden waarbij we een goede balans tussen goede toegankelijkheid en monumentale aspecten hebben kunnen vinden.