Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten

Samen met de koepelorganisaties Vakgroep Restauratie en de Gespecialiseerde Aannemers Restauratie heeft de VAWR, de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie, een manifest opgesteld om te pleiten voor het verbeteren van de zorg voor monumenten: https://vawr.nl/manifest/

De zwaktes in de keten zijn in een aantal sessies, waar wij vanuit ons bureau ook aan deelgenomen hebben, uitgebreid geïnventariseerd en besproken. Vanuit het hele land zijn ervaringen met de voorbereiding tot vergunning en uitvoeringsprocessen gedeeld. Het was heel interessant om ervaringen van collega’s en ketenpartners te vernemen en na te denken over mogelijkheden voor verbetering. Het heeft geresulteerd in een kernachtig manifest met aanbevelingen. Het manifest wordt bij de formateur aangeboden in de hoop dat dit in de komende kabinetsperiode een plek kan krijgen.