Weyts Architecten - Gevangenpoort Bergen op Zoom

De Gevangenpoort heropend!

De weken in aanloop naar de opening met de Open Monunentendagen is er nog met man en macht doorgewerkt om alles af te maken. Met succes!

Vrijdag 11 september is de Gevangenpoort 2.0 geopend.

De openingshandeling is verricht door wethouders Patrick van der Velden, Yvonne Kammeijer en Ad Coppens. Met dank aan de dames van Stichting Hik voor hetmaken van het doek.

Foto’s van de gerestaureerde poort volgen spoedig!