Berichten

De grote onderhoudswerken aan Het Markiezenhof zijn afgerond

Gedurende ruim 2 jaar zijn gefaseerd grote onderhoudswerken aan het museumdeel van Het Markiezenhof uitgevoerd. De planning was op tijden enorm krap met opbouw en demontage van de steigers zodat grote evenementen doorgang konden vinden. Zo is de vleugel van de Raad en Rekenkamer aangepakt tussen Proefmei en de voorstelling van De Vierschaar in. Daarnaast is steeds rekening gehouden met activiteiten zoals bruiloften waarbij steeds getracht is de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De steigers zijn onder andere steeds zo voorzien dat er op de Grote Binnenplaats altijd gelegenheid was om foto’s te maken zonder steiger op de achtergrond. De vleugels rondom de Grote Binnenplaats zijn in 2018 in 3 delen uitgevoerd, in het voorjaar van 2019 zijn de bouwdelen rondom de Kleine Binnenplaats aangepakt waarbij ook de bestrating opnieuw gelegd is en de buitenverlichting aangepakt is. De Franse tuingevel is als laatste na de bouwvak van 2019 aangepakt waarmee de onderhoudscyclus weer ver compleet is.

Al die tijd is het museum toegankelijk gebleven. Behoudens enkele weken rondom de op- en afbouw van de M5 tentoonstelling is dat ook zo geweest.

fase 2 onderhoud Markiezenhof afgerond

Nadat het linkerdeel van de voorgevel, de ingang en de toren in het voorjaar onderhanden zijn genomen is nu de tweede fase van het groot onderhoud aan het Markiezenhof voltooid.

Daarbij is aan het exterieur van de kapel en de grote galerij het noodzakelijke herstelwerk verricht. Zo is het dak van de voormalige raad- en rekenkamer opnieuw gedekt. Waar nodig is voegwerk vernieuwd, en is het schilderwerk uitgevoerd.

Koetshuis wordt het nieuwe onderkomen voor het West-Brabants Archief

De ontmanteling van het koetshuis is voltooid. Nu kunnen we volop aan de gang met de opbouw van de nieuwe leeszaal en kantoorruimten van het West-Brabants Archief.

Op de rechter foto zijn de sparingen voor de nieuwe taatsdeuren zichtbaar.

Weyts Architecten - Koetshuis

De sparingen voor de taatsdeuren zijn al gemaakt

Weyts Architecten - Koetshuis

Zolderbalklaag Koetshuis

Voorbereiding voor de restauratie en verbouwing van het Koetshuis gereed

De vergunning is rond, de tekening, bestek en installatieconcept is aanbestedingsgereed. Nu moeten we nog geduld hebben tot de gemeenteraad het budget (hopelijk) eind april gaat goedkeuren, dan kunnen we voort met de restauratie / verbeteringswerken van het Koetshuis van Het Markiezenhof.
Er wordt een lift voorzien om het gebouw voor minder validen toegankelijk te maken. Daarnaast wordt vooral een duurzaamheidsslag gemaakt. Het gebouw wordt gecompartimenteerd zodat niet het gehele gebouw nodeloos verwarmd wordt, maar alleen de ruimten waar men verblijft. Er worden energiezuinige ingrepen gedaan, waaronder laag temperatuur verwarming, led verlichting en co2 gestuurde ventilatie, waarmee de energielasten flink beperkt gaan worden.
En natuurlijk krijgt het Koetshuis met de Regionale Archiefdienst vooral een hele mooie bestemming!

We moeten nog even geduld hebben tot de raad het budget (hopelijk) gaat goedkeuren, maar dan kunnen we voort met de…

Geplaatst door Weyts Architecten op vrijdag 25 maart 2016

Onderhoudswerken Bibliotheek Markiezenhof gestart

De onderhoudswerken aan de Bibliotheek, onderdeel van Het Markiezenhof, zijn gestart. De nok van het voormalige stalgebouw wordt weer goed vastgezet, het natuursteen- en metselwerk wordt plaatselijk terughoudend gereinigd, het straatwerk in de Beeldentuin, het buitenschilderwerk wordt gedaan en er worden doorvalbeveiligingen aangebracht.

Markiezenhof – La Pucelle

Aan Het Markiezenhof in Bergen op Zoom wordt groot onderhoud uitgevoerd. Het behoud van dit unieke monument is daarmee gewaarborgd. Restaurant La Pucelle in de vroegere bakkerij van het Markiezenhof is als eerste onderhanden genomen en nu gereed.

 

Start onderhoudswerken La Pucelle, fase 1 van Het Markiezenhof

Als eerste deelproject van het groot onderhoud aan Het Markiezenhof is gestart met de voormalige bakkerij, restaurant La Pucelle. De werkzaamheden omvatten het vervangen van het leiwerk aan de zijde van de Franse Tuin, voeg- en houtwerkherstel, schilderwerk en het actualiseren van de installaties.

Portfolio Items